028.6683.8400

0853.00.66.88

028.6683.8400

0968.130.073

028.6683.8400

092.112.6300

028.6683.8400

0973.236.970

 

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Hải Sơn Việt.
Địa Chỉ: Số 208 Đường Đô Đốc Lộc, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Điện Thoại: 028.6683.8400 –  Hotline/Zalo: 0853.00.66.88
Email: dieuhanh@dulichhaisonviet.com

Website: https://dulichhaisonviet.vn